úřední e-deska

naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
úřední hodiny
zastupitelstvo
zákon 106/99 Sb.
veřejnoprávní smlouvy
zápisy z jednání ZO
územní plán
historie obce
podnikatelé
sdružení a spolky
sport a kultura
knihovna
fotogalerie
Kostel sv. Josefa
videa
nabídka práce
e-podatelna
registr oznámení
autor stránek

videa z akcí

naše akce

Velikonoce s dětmi 2017

Úherecká pouť

Maškarní diskotéka
pro děti 2017

Memoriál Zdeňka Poláka 2016

Mikulášská diskotéka 2016

Kostel sv. Josefa
v Úhercích - spuštění věžních hodin a oprava oken 2016

Rozsvícení stromečku 2016

Vítání občánků
v Úhercích
21. 11. 2016

Šipkový turnaj
o svatomartinskou husu v Ponorka klubu

Lampionový průvod 2016

Velká úherecká drakiáda 2016

Nohejbalový turnaj
17. 9. 2016

Západočeská hasičská liga - O pohár starosty obce

Pivní slavnosti 2016

ARAB TOUR 2016

Hasičské závody
v Úhercích 2016

Noc kostelů Úherce 2016

Dětský den 2016

Rybářské závody
28. 5. 2016 Úherce

Úherecká veselice 2016

zákon 106/99 Sb.


Volný přístup k informacím (Zákon 106/99 Sb)

Vážení spoluobčané,
www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace. 

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední desku a e-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věříme tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a spokojenější život v obci

 

Oficiální název - Obec Úherce
Důvod a způsob založení
Organizační struktura
Kontaktní spojení
Případné platby můžete poukázat
IČO Obce Úherce: 00258601
DIČ Obce Úherce – obec není plátcem DPH
Seznam hlavních dokumentů naleznete na úřední desce
Rozpočet v tomto roce a předchozích letech
Rozpočtový výhled na aktuální období
Závěrečný účet podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádosti o informace
Příjem žádostí a dalších podání
Opravné prostředky
Formuláře
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Nejdůležitější předpisy
Sazebník úhrad za poskytování informací
Seznam organizací
Střet zájmů
Licenční smlouvy - nejsou
Vzory licenčních smluv - nejsou
Výhradní licence - nejsou
Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.