úřední e-deska

naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
úřední hodiny
zastupitelstvo
zákon 106/99 Sb.
veřejnoprávní smlouvy
zápisy z jednání ZO
územní plán
historie obce
podnikatelé
sdružení a spolky
sport a kultura
knihovna
fotogalerie
Kostel sv. Josefa
videa
nabídka práce
e-podatelna
registr oznámení
autor stránek

videa z akcí

naše akce

ARAB TOUR Úherce 2017

Divadlo Kozlík
v Úhercích

Vyhlášení
Vesnice roku 2017

Noc kostelů 2017

Dětský den 2017

Hasičské závody 2017 Úherce

Rybářské závody 2017

Úherecká veselice 2017

Pietní akt 9. 5. 2017

Nohejbalový
a petanguový turnaj Míry Kovače 2017

Pálení čarodějnic
a májka

Oprava barokního sloupu sv. Jana Nepomuckého
a Novákova kříže 2017

Velikonoce s dětmi 2017

Úherecká pouť

Maškarní diskotéka
pro děti 2017

Memoriál Zdeňka Poláka 2016

Mikulášská diskotéka 2016

Kostel sv. Josefa
v Úhercích - spuštění věžních hodin a oprava oken 2016

Rozsvícení stromečku 2016

Vítání občánků
v Úhercích
21. 11. 2016

Šipkový turnaj
o svatomartinskou husu v Ponorka klubu

Lampionový průvod 2016

Velká úherecká drakiáda 2016

Nohejbalový turnaj
17. 9. 2016

Západočeská hasičská liga - O pohár starosty obce

Pivní slavnosti 2016

ARAB TOUR 2016

Hasičské závody
v Úhercích 2016

Noc kostelů Úherce 2016

Dětský den 2016

Rybářské závody
28. 5. 2016 Úherce

Úherecká veselice 2016

zákon 106/99 Sb.


Organizační struktura Obecního úřadu Úherce

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím starosty obce Vlastimila Blažka a místostarostky obce Mgr. Jany Hoškové

Zastupitelstvo obce Úherce
Obec má sedmičlenné zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:

Jmenný seznam zastupitelů:
• Vlastimil Blažek
• Mgr. Jana Hošková
• Miroslav Fořt
• Alexandr Matoušek
• Miloslav Matoušek
• Martin Pavlíček
• David Tvrdík

Složení výborů zastupitelstva obce
Výbory zřízené dle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Finanční výbor:

• Martin Pavlíček - předseda
• Ing. Ivanka Urbášková 
• Blanka Vrábelová
• Renata Karlová
• Alexandr Matoušek

Kontrolní výbor
• Miloslav Matoušek – předseda
• Ing. Tomáš Pavlíček
• David Tvrdík