úřední e-deska

naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
úřední hodiny
zastupitelstvo
zákon 106/99 Sb.
GDPR – ochrana osobních údajů
veřejnoprávní smlouvy
zápisy z jednání ZO
územní plán
historie obce
podnikatelé
sdružení a spolky
sport a kultura
knihovna
fotogalerie
Kostel sv. Josefa
videa
nabídka práce
e-podatelna
registr oznámení
autor stránek

videa z akcí

naše akce

Hasičské cvičení okrsku Nýřansko

Dětský den 2018

Hasičské závody 2018
v Úhercích

Noc kostelů 2018 Úherce

Rybářské závody 2018

Pokládání věnců 2018

Nohejbalový
a petanguový turnaj Míry Kováče

Pálení čarodějnic
a májka

Velikonoční tvoření
s dětmi

Dětský maškarní bál 2018

Vánoční turnaj Memoriál Zdeňka Poláka

I. vánoční zpívání
v kostele sv. Josefa
v Úhercích 2017

Mikulášské odpoledne 2017

Rozsvícení stromečku 2017

Vybudování křižovatky ulic Hlavní a Topolová Úherce 2017

Lampionový průvod 2017

Setkání rodáků
z Úhercec ročníky
1950 - 1960

Velká úherecká
drakiáda 2017

Vítání občánků 2017

Nohejbalový turnaj
9. 9. 2017

Pivní slavnosti Úherce 2017

ARAB TOUR Úherce 2017

Divadlo Kozlík
v Úhercích

Vyhlášení
Vesnice roku 2017

Noc kostelů 2017

Dětský den 2017

Hasičské závody 2017 Úherce

Rybářské závody 2017

Úherecká veselice 2017

Pietní akt 9. 5. 2017

Nohejbalový
a petanguový turnaj Míry Kovače 2017

Pálení čarodějnic
a májka

Oprava barokního sloupu sv. Jana Nepomuckého
a Novákova kříže 2017

Velikonoce s dětmi 2017

Úherecká pouť

Maškarní diskotéka
pro děti 2017
 

fotogalerie - Dětský den 2016


Mezinárodní den dětí je neodmyslitelně spojen s datem 1. června. Děti v Obci Úherce si musely na oslavu dětského dne počkat až do 5. června. Ale vyplatilo se to. Počasí bylo jako na objednávku. Ještě ráno byla bouřka jak se patří, ale odpoledne již byla tráva za Kulturním domem v Úhercích krásně suchá a nic nebránilo organizátorům v přípravách na tuto akci.
Připravený program pro děti byl opravdu bohatý.
Vše začínalo zápisem dětských účastníků na pomyslném startu, kde se zaregistrovalo na sedmdesát dětí. Každý dětský účastník pak plnil deset různých úkolů, které jim organizátoři připravili. Po absolvování všech úkolů získaly všechny děti nějakou tu odměnu.
Ve 14:30 hod. vystoupil pěvecký a umělecký kroužek Úherce pod vedením Dominiky Karlové s dvacetiminutovým pásmem písniček, které na svém kroužku nacvičily.
Dalším zpestřením dětského dne byl příjezd deseti motorkářů, který zorganizoval Ladislav Matoušek, jeden z členů motorkářů a Úherecký občan. Děti si mohly motorky nejen prohlédnout, ale i se nechat na nich vyfotit.
Velké překvapení pro děti zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů Úherce. Členové sboru připravili pro děti haldu hasební pěny a to pro velký úspěch několikrát. A pěny si děti opravdu užily do sytosti. 
Po celou dobu dětského dne pak byla v provozu obří dětská skluzavka, na které se všechny děti pěkně vyřádily.
Samozřejmostí pak bylo na samý závěr opékání buřtů a párků.
Poděkování patří všem, kteří se na organizování této akce podíleli a samozřejmě Obci Úherce, která byla sponzorem a hlavním organizátorem akce.