úřední e-deska

naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
úřední hodiny
zastupitelstvo
zákon 106/99 Sb.
veřejnoprávní smlouvy
zápisy z jednání ZO
územní plán
historie obce
podnikatelé
sdružení a spolky
sport a kultura
knihovna
fotogalerie
Kostel sv. Josefa
videa
nabídka práce
e-podatelna
registr oznámení
autor stránek

videa z akcí

naše akce

Velikonoce s dětmi 2017

Úherecká pouť

Maškarní diskotéka
pro děti 2017

Memoriál Zdeňka Poláka 2016

Mikulášská diskotéka 2016

Kostel sv. Josefa
v Úhercích - spuštění věžních hodin a oprava oken 2016

Rozsvícení stromečku 2016

Vítání občánků
v Úhercích
21. 11. 2016

Šipkový turnaj
o svatomartinskou husu v Ponorka klubu

Lampionový průvod 2016

Velká úherecká drakiáda 2016

Nohejbalový turnaj
17. 9. 2016

Západočeská hasičská liga - O pohár starosty obce

Pivní slavnosti 2016

ARAB TOUR 2016

Hasičské závody
v Úhercích 2016

Noc kostelů Úherce 2016

Dětský den 2016

Rybářské závody
28. 5. 2016 Úherce

Úherecká veselice 2016

fotogalerie - Kostel sv. Josefa v Úhercích - spuštění věžních hodin a oprava oken 2016


V neděli 4. 12. 2016 Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích slavnostně spustila hodiny ve věži kostela. Ke spuštění došlo po více jak 50ti letech. Slavnostní projev pronesl předseda nadace pan Miroslav Píšek, který občanům Úherec a okolí, kterých přišlo kolem 60ti, přiblížil historické události kostela, ale i současné dění. Promluvil o důvodu, proč Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích vznikla a hlavně, co již dokázala a co ještě musí dokázat. Rovněž poděkoval zastupitelům Obce Úherce za nemalou finanční podporu, bez které by to šlo jen ztěžka realizovat.
Po projevu si návštěvníci mohli prohlédnout jak věž kostela s novými hodinami, tak nové vitráže oken v příčné lodi kostela a v apsidě. Zpestřením programu bylo pro návštěvníky pečení topinek na litinovém plátu kamen a podávání horkého moštu.
Do další práce přejeme členům nadace mnoho úspěchů.