úřední e-deska

naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
úřední hodiny
zastupitelstvo
zákon 106/99 Sb.
veřejnoprávní smlouvy
zápisy z jednání ZO
územní plán
historie obce
podnikatelé
sdružení a spolky
sport a kultura
knihovna
fotogalerie
Kostel sv. Josefa
videa
nabídka práce
e-podatelna
registr oznámení
autor stránek

videa z akcí

naše akce

ARAB TOUR Úherce 2017

Divadlo Kozlík
v Úhercích

Vyhlášení
Vesnice roku 2017

Noc kostelů 2017

Dětský den 2017

Hasičské závody 2017 Úherce

Rybářské závody 2017

Úherecká veselice 2017

Pietní akt 9. 5. 2017

Nohejbalový
a petanguový turnaj Míry Kovače 2017

Pálení čarodějnic
a májka

Oprava barokního sloupu sv. Jana Nepomuckého
a Novákova kříže 2017

Velikonoce s dětmi 2017

Úherecká pouť

Maškarní diskotéka
pro děti 2017

Memoriál Zdeňka Poláka 2016

Mikulášská diskotéka 2016

Kostel sv. Josefa
v Úhercích - spuštění věžních hodin a oprava oken 2016

Rozsvícení stromečku 2016

Vítání občánků
v Úhercích
21. 11. 2016

Šipkový turnaj
o svatomartinskou husu v Ponorka klubu

Lampionový průvod 2016

Velká úherecká drakiáda 2016

Nohejbalový turnaj
17. 9. 2016

Západočeská hasičská liga - O pohár starosty obce

Pivní slavnosti 2016

ARAB TOUR 2016

Hasičské závody
v Úhercích 2016

Noc kostelů Úherce 2016

Dětský den 2016

Rybářské závody
28. 5. 2016 Úherce

Úherecká veselice 2016

fotogalerie - Dětský den 2017


4. června proběhl na zahradě Kulturního domu v Úhercích Dětský den u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Počasí se oproti loňskému roku zrovna moc nepovedlo, od rána pršelo a ve 14:00 hod., kdy dětský den začínal, ještě mírně mrholilo a teplota nepřelezla 20 stupňů. 
Vlastní dětský den začal tak, jako každý rok zápisem dětských účastníků na pomyslném startu, kde se zaregistrovalo na 47 dětí. Každý dětský účastník pak plnil deset různých úkolů, které jim organizátoři připravili. Po absolvování všech úkolů získaly všechny děti nějakou tu odměnu.
Zpestření programu pro děti zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů Úherce. Členové sboru připravili pro děti haldu hasební pěny a to hned dvakrát. A pěny si děti opravdu užily do sytosti bez ohledu na chladný vzduch a silný vítr. 
Po celou dobu dětského dne pak byla v provozu obří dětská skluzavka, na které se všechny děti pěkně vyřádily.
Samozřejmostí pak bylo na samý závěr opékání buřtů a párků.
Úspěch měla i burza knih, které byly zcela zdarma. Z přibližně čtyři sta titulů knih se jich rozebralo na 150. 
Poděkování patří všem, kteří se na organizování této akce podíleli, zejména pak Jiřce Cochlarové a Obci Úherce, která byla sponzorem a hlavním organizátorem akce.