úřední e-deska

naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
úřední hodiny
zastupitelstvo
zákon 106/99 Sb.
GDPR – ochrana osobních údajů
veřejnoprávní smlouvy
zápisy z jednání ZO
územní plán
bytové hospodářství
historie obce
podnikatelé
sdružení a spolky
sport a kultura
knihovna
fotogalerie
Kostel sv. Josefa
videa
nabídka práce
e-podatelna
registr oznámení
autor stránek

videa z akcí

naše akce

Pietní akt 9. května 2019

Zastřelené kavky
z kostela sv. Josefa

Divadelní představení pro děti 2019

Májka a pálení čarodějnice 2019

Velikonoční tvoření 2019

Úherecká pouť 2019

Maškarní ples pro děti 2019

Likvidace odpadů
v obci Úherce

Vánoční turnaj Memoriál Zdeňka Poláka 2018

II. vánoční zpívání 2018

Mikulášská diskotéka pro děti

Rozsvícení vánočního stromečku 2018

Lampionový průvod 2018

Podzimní drakiáda Úherce 2018

Výstavba chodníku
v ulici K Mexiku
2017 - 2018

Vítání občánků Úherec 25. 9. 2018

Kozák vítězem Motokrosu národů

Nohejbalový turnaj
15. 9. 2018 Úherce

Rozšíření dětského hřiště na Návsi
v Úhercích o pískoviště

Sportovní odpoledne
s pivem Úherce 2018

Oprava Břehu návesního rybníka u kostela 2018

Replika památného kříže před 4. p. 19 na Návsi

ARAB TOUR Úherce 2018
 

fotogalerie - I. vánoční zpívání v kostele sv. Josefa v Úhercích 2017


V Úhercích a to konkrétně v kostele sv. Josefa možná vzniká nová tradice Vánoční zpívání. První ročník proběhl 17. 12. 2017 od 14 hodin a slavil úspěch. Diváků včetně vystupujících přišlo na 160 a kostel po dlouhé době opět ožil. U zrodu stála Mgr. Jana Hošková, Ing. Vladimír Hošek a Mgr. Jana Vacátková, která nácviky zpívání měla na starost a vlastní zpívání v kostele řídila. Na přípravách se podílelo mnohem více lidí, za což jim patří také poděkování. Vzhledem k tomu, že úhereckých zpěváků nebylo příliš mnoho, byla povolána posila z Plzně. Necháme se překvapit příští rok, zda bude úhereckých zpěváků tolik, aby tuto akci zvládli bez pomoci. V druhé polovině programu sólově zazpívala Monika Mašková za doprovodu Pavla Tomana. Vánoční zpívání bylo přínosem i pro kostel a Nadaci pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích. Nejde jen o sponzorské dary, které nadace akcí získala, ale i o prezentaci své činnosti při rekonstrukci kostela sv. Josefa. Postup prací je vidět hlavně na nových vitrážích oken v podélné lodi kostela.Co říci na závěr. Poděkování patří všem lidem, kteří si udělali v této uspěchané době čas a všem, kteří se na přípravě a realizaci této akce podíleli.