úřední e-deska

naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
úřední hodiny
zastupitelstvo
zákon 106/99 Sb.
GDPR – ochrana osobních údajů
veřejnoprávní smlouvy
zápisy z jednání ZO
územní plán
historie obce
podnikatelé
sdružení a spolky
sport a kultura
knihovna
fotogalerie
Kostel sv. Josefa
videa
nabídka práce
e-podatelna
registr oznámení
autor stránek

videa z akcí

naše akce

Hasičské cvičení okrsku Nýřansko

Dětský den 2018

Hasičské závody 2018
v Úhercích

Noc kostelů 2018 Úherce

Rybářské závody 2018

Pokládání věnců 2018

Nohejbalový
a petanguový turnaj Míry Kováče

Pálení čarodějnic
a májka

Velikonoční tvoření
s dětmi

Dětský maškarní bál 2018

Vánoční turnaj Memoriál Zdeňka Poláka

I. vánoční zpívání
v kostele sv. Josefa
v Úhercích 2017

Mikulášské odpoledne 2017

Rozsvícení stromečku 2017

Vybudování křižovatky ulic Hlavní a Topolová Úherce 2017

Lampionový průvod 2017

Setkání rodáků
z Úhercec ročníky
1950 - 1960

Velká úherecká
drakiáda 2017

Vítání občánků 2017

Nohejbalový turnaj
9. 9. 2017

Pivní slavnosti Úherce 2017

ARAB TOUR Úherce 2017

Divadlo Kozlík
v Úhercích

Vyhlášení
Vesnice roku 2017

Noc kostelů 2017

Dětský den 2017

Hasičské závody 2017 Úherce

Rybářské závody 2017

Úherecká veselice 2017

Pietní akt 9. 5. 2017

Nohejbalový
a petanguový turnaj Míry Kovače 2017

Pálení čarodějnic
a májka

Oprava barokního sloupu sv. Jana Nepomuckého
a Novákova kříže 2017

Velikonoce s dětmi 2017

Úherecká pouť

Maškarní diskotéka
pro děti 2017
 

fotogalerie - I. vánoční zpívání v kostele sv. Josefa v Úhercích 2017


V Úhercích a to konkrétně v kostele sv. Josefa možná vzniká nová tradice Vánoční zpívání. První ročník proběhl 17. 12. 2017 od 14 hodin a slavil úspěch. Diváků včetně vystupujících přišlo na 160 a kostel po dlouhé době opět ožil. U zrodu stála Mgr. Jana Hošková, Ing. Vladimír Hošek a Mgr. Jana Vacátková, která nácviky zpívání měla na starost a vlastní zpívání v kostele řídila. Na přípravách se podílelo mnohem více lidí, za což jim patří také poděkování. Vzhledem k tomu, že úhereckých zpěváků nebylo příliš mnoho, byla povolána posila z Plzně. Necháme se překvapit příští rok, zda bude úhereckých zpěváků tolik, aby tuto akci zvládli bez pomoci. V druhé polovině programu sólově zazpívala Monika Mašková za doprovodu Pavla Tomana. Vánoční zpívání bylo přínosem i pro kostel a Nadaci pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích. Nejde jen o sponzorské dary, které nadace akcí získala, ale i o prezentaci své činnosti při rekonstrukci kostela sv. Josefa. Postup prací je vidět hlavně na nových vitrážích oken v podélné lodi kostela.Co říci na závěr. Poděkování patří všem lidem, kteří si udělali v této uspěchané době čas a všem, kteří se na přípravě a realizaci této akce podíleli.