úřední e-deska

naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
úřední hodiny
zastupitelstvo
zákon 106/99 Sb.
veřejnoprávní smlouvy
zápisy z jednání ZO
územní plán
historie obce
podnikatelé
sdružení a spolky
sport a kultura
knihovna
fotogalerie
Kostel sv. Josefa
videa
nabídka práce
e-podatelna
registr oznámení
autor stránek

videa z akcí

naše akce

Noc kostelů 2017

Dětský den 2017

Hasičské závody 2017 Úherce

Rybářské závody 2017

Úherecká veselice 2017

Pietní akt 9. 5. 2017

Nohejbalový
a petanguový turnaj Míry Kovače 2017

Pálení čarodějnic
a májka

Oprava barokního sloupu sv. Jana Nepomuckého
a Novákova kříže 2017

Velikonoce s dětmi 2017

Úherecká pouť

Maškarní diskotéka
pro děti 2017

Memoriál Zdeňka Poláka 2016

Mikulášská diskotéka 2016

Kostel sv. Josefa
v Úhercích - spuštění věžních hodin a oprava oken 2016

Rozsvícení stromečku 2016

Vítání občánků
v Úhercích
21. 11. 2016

Šipkový turnaj
o svatomartinskou husu v Ponorka klubu

Lampionový průvod 2016

Velká úherecká drakiáda 2016

Nohejbalový turnaj
17. 9. 2016

Západočeská hasičská liga - O pohár starosty obce

Pivní slavnosti 2016

ARAB TOUR 2016

Hasičské závody
v Úhercích 2016

Noc kostelů Úherce 2016

Dětský den 2016

Rybářské závody
28. 5. 2016 Úherce

Úherecká veselice 2016

sdružení a spolky


V obci Úherce pracují aktivně tři spolky. Nejpočetnější je Sbor dobrovolných hasičů, který sdružuje přes 70 členů. Součástí sboru je i zásahová jednotka JPO 5. Chloubou sboru je soutěžní družstvo, které se účastní nejrůznějších závodů. Největších úspěchů hasiči dosáhli v nejvyšší hasičské soutěži, a to Extralize ČR. V této prestižní celorepublikové soutěži dokázali získat třetí, druhé i první místo v požárních útocích. Velmi aktivní je i Kroužek mladých hasičů, který pracuje při Sboru dobrovolných hasičů Úherce. Scházíse jednou týdně ve středu a náplní je naučit děti hasičskému umění, práci v kolektivu a úctu k přírodě. Účastní se hasičských závodů v požárních útocích v rámci Plzeňského kraje.

Druhým spolkem v Úhercích je Rybářský spolek Úherce. Tento spolek sdružuje kolem 50ti rybářů. I tato složka je aktivní, jednou až dvakrát ročně pořádají rybářské závody pro dospělé, jednou ročně pak rybářské závody pro děti. Rybářský spolek pomáhá při úklidu černých skládek, údržbě zeleně kolem rybníků a opravuje příjezdové cesty k rybníkům. Jak Rybářský spolek Úherce, tak i Sbor dobrovolných hasičů Úherce se podílejí a pomáhají při realizaci plánovaných stavebních akcích Obce Úherce.

Posledním spolkem je Myslivecké sdružení Úherce Zbůch. Obec Úherce vlastní několik lesů a na nich hospodaří myslivecké sdružení. I myslivci pomáhají při úklidu černých skládek, a to hlavně okolo lesů a v lesích. V obci pracují čtyři členové Včelařského spolku Nýřany.

Na území obce působí i Letecko-modelářský klub č. 201 Nýřany. Tento klub pomáhá obci hlavně doprovodným programem při dětských akcích.