Cvičení v Úhercích 2011

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a Ministerstvo zemědělství pořádali ve dnech 3. – 5.10. 2011 součinnostní ukázkové cvičení na téma nouzové zásobování pitnou vodou s využitím mobilní úpravny vody, mobilní plnící linky balené pitné vody a vyfukovačky PET lahví. Vlastní cvičení proběhlo v Úhercích u Velkého rybníka. Na úpravu vody byly dovezeny dvě mobilní linky, každá s kapacitou 5 000 l/hod. . Upravená voda z rybníka má trochu jinou chuť, než voda z vodovodu, ale pitná skutečně je. Cvičení ukázalo, že lze velmi rychlým způsobem zásobovat lokality kdekoli po republice pitnou vodou jak při živelných pohromách, tak například při rekonstrukcích vodovodních řádů obcí a menších měst. Poděkování patří Rybářskému spolku Úherce, za umožnění provedení cvičení na Velkém rybníku.