Dětský den 2018

Mezinárodní den dětí proběhl v obci Úherce v sobotu 2. 6. 2018 na zahradě Kulturního domu Úherce od 14:00 hod. Oproti roku 2017 se počasí nádherně povedlo. Ani velké horko a ani zima. Zkrátka počasí, jak má být.Vlastní dětský den začal tak jako každý rok zápisem dětských účastníků na pomyslném startu, kde se zaregistrovalo na 63 dětí, což je o 16 dětí více, než rok předchozí. Každý dětský účastník pak plnil dvanáct různých úkolů, které jim organizátoři připravili. Po absolvování všech úkolů získaly všechny děti nějakou tu odměnu.Zpestření programu pro děti zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů Úherce. Členové sboru připravili pro děti hromadu hasební pěny a to hned dvakrát. A děti toho náležitě využily. Po celou dobu dětského dne pak byla v provozu obří dětská skluzavka, na které se všechny děti pěkně vyřádily.Samozřejmostí pak bylo na samý závěr opékání buřtů a párků.Poděkování patří všem, kteří se na organizování této akce podíleli, zejména pak Pavlíně Karáskové, Jiřce Cochlarové, Vlastimilu Blažkovi a Obci Úherce, která byla sponzorem a hlavním organizátorem akce.