Dětský maškarní bál 20.2. 2011

Vážení občané,všelijakých akcí pro dospěláky už bylo několik a teď přišel čas i na něco pro děti. Tuto neděli, to je 20.2. 2011 od čtrnácti hodin zorganizovaly Soňa Krokavczová a Jiřka Štěpánková v Kulturním domu Úherce Dětský maškarní bál. V průběhu maškarního bálu organizátorky uspořádaly tombolu pro děti, ale hlavní hnacím motorem maškarního bálu bylo vyhodnocení tří nejhezčích masek v každé věkové kategorii. Při počtu přibližně čtyřiceti dětských masek to byl i pro porotu nelehký úkol. Celkem na maškarní bál přišlo nebo přijelo 85 dětí s rodiči a prarodiči. 
Sponzorům akce i organizátorkám patří dík.