Dětský maškarní bál 2018

V neděli 4. 3. 2018 se v Kulturním domě Úherce uskutečnil tradiční Dětský maškarní bál. Velmi dobrou zprávou je, že snad nebylo žádného dítěte, které by nemělo masku, a to jich přišlo 34. Jako vždy byl plný sál a tak to má být. 
Hned od začátku vodník a medvěd Méďa Béďa zapojili děti do nejrůznějších soutěží a tancování. Hned v úvodu se sluší říci, že vodníkovi propůjčila svojí duši Jiřka Cochlarová a medvědu Méďovi Béďovi Dominika Karlová. A šlo jim to velmi dobře. Hned od první písničky většina dětí tancovala. Na konci soutěží a tancování komise z řad rodičů vybrala 5 nejhezčích masek z věkové kategorie do předškolního věku a 5 dětí školního věku. Děti, které nezvítězily, dostaly cenu útěchy ve sladkostech. 
Po celou dobu maškarního bálu hudbou doprovázel Martin Karásek. 
Za příjemně prožité nedělní odpoledne patří dík Pavlíně Karáskové, která akci připravila, a všem organizátorkám a organizátorům tohoto dětského maškarního bálu. Sponzorem akce byla jako vždy Obec Úherce.