Rekonstrukce přívodu vody do Velkého rybníka

V posledních třech letech od 2018 do 2020 se Obec Úherce potýkala s nedostatkem vody jak v Malém rybníku, tak ve Velkém rybníku.
Jedním z důvodů je, že několik posledních let bylo méně srážek než obvykle. Druhým důvodem je vysazení bobra evropského na tok Lučního potoka, který svou činností převádí vodu z Lučního potoka pod dálnicí D5 do Vejprnického potoka. Dalším velkým problémem bylo stáří přívodního potrubí do Velkého rybníka. Podle dochované fotografie víme, že Velký rybník existoval již v letech 1929-1930, a je zde zachyceno období sucha. Téměř stoletá historie se na ocelovém potrubí, které přivádělo vodu do rybníka, zle podepsalo. Pokud voda zrovna tekla, končila na louce pod Velkým rybníkem a tři metry vysokou hráz již nedokázala z důvodu malého tlaku překonat. Jen ve Velkém rybníku chybělo na 4 000 m3 vody.
Zastupitelstvo proto rozhodlo o výměně ocelových rour za plastové s obetonováním, aby nedošlo k poškození rour. Celkem se jednalo o necelých 500 m výkopu a potrubí, které přišlo na 210 300,- Kč. Celou akci si obec prováděla sama. Při této příležitosti se upravil i rozdělovací objekt pro napájení Malého rybníka, který byl v zuboženém stavu. V současné době jsou oba rybníky napuštěny a voda vrchními přepady odtéká, tak jak to má být.