Soutěže v indiánských disciplínách Úherce

Na zahradě Kulturního domu Úherce proběhl 29. října 2022 první ročník soutěží v indiánských disciplínách. Nápad měl a realizaci zajistil pan Julius Bartuš, který přípravě věnoval hodně času. Pro účastníky byly připraveny soutěže v hodu oštěpy, vrhání nožem, házení sekerkou, střelba lukem a házení vidlí. Pro děti pak na sále kulturního domu, aby nebyly v blízkosti soutěžního klání, byly připraveny hry, soutěže a dovednostní věci. Pro účastníky bylo připraveno spousty cen, které se vydávaly na sále kulturního domu. Na sále si bylo možné také zakoupit ozdobnou keramiku a to z širokého sortimentu. V průběhu akce bylo zajištěno i bohaté občerstvení. Celá akce měla jen jeden problém, a to relativně malá účast obyvatel. Poděkování patří všem pořadatelům, kteří zajišťovali hladký chod akce a panu Bartušovi za realizaci akce.