Vypuštění a odbahnění Malého rybníka 2020

2. až 3. listopadu 2019 proběhl výlov Malého rybníka v Úhercích. Výlov organizoval Rybářský spolek Úherce, který má Malý rybník
v pronájmu. Po vypuštění rybníka bylo zjištěno velké množství bahna a to kolem 50-60 cm.
27. 11. 2019 rozhodlo zastupitelstvo obce o odbahnění Malého rybníka. Obec vypsala poptávkové řízení a 15. 1. 2020 rozhodla o zhotoviteli díla a to firmě HOKAR, SPOL. s.r.o. S odbahněním rybníka se provedlo prohloubení odtokové strouhy, zredukování stromů zasahujících do nádrže a vybudoval se nový požerák s přepadem a odvodněním do odtokové strouhy. Po předání hotového díla firmou HOKAR, spol. s.r.o. dne 28. 2. 2020 obec opravila most přes přítok do rybníka a napustila vodní dílo. Celkové náklady činily 413 094,- Kč.
V současné době je rybník zarybněn a slouží dále Rybářskému spolku Úherce.