Hasičské cvičení okrsku Nýřansko

Aby sbory dobrovolných hasičů byly akceschopné a připravené, je třeba v pravidelných intervalech provést taktické cvičení okrsku. Jedno z takových – okrsku Nýřansko proběhlo ve dnech 8. – 10. 6. 2018 a to hned na několika místech najednou. Začátek cvičení byl odstartován 8. 6. 2018 od 8:00 hod a v Úhercích měly jednotky SDH za úkol odčerpat vodu z vrchního návesního rybníku u kostela. Část techniky vodu z rybníka odčerpávala a několik stříkaček čeřilo a okysličovalo vodu, aby nedošlo k úhynu ryb při snížení hladiny vody. Důvody pro čerpání vody byly dva. Prověřit techniku a osádky strojů a druhým důvodem byla plánovaná rekonstrukce části břehu, který ujížděl do rybníka.
Druhý den v sobotu pokračovalo cvičení na Velkém rybníce a to pro všechny sbory, které byly dislokovány v Úhercích na louce za Malým rybníkem. Všechna technika pracovala na jedničku a osádky rovněž. Po vydatném večerním dešti 9. 6. bylo nutno opět vyčerpat rybník na Návsi v Úhercích, který se za jeden déšť opět naplnil. Účastnily se opět všechny jednotky výcvikového táboru Úherce. Z rybníka bylo odčerpáno cca 1 000 m3 vody a úkol cvičení byl opět bez problému splněn. 
Závěrem je třeba poděkovat všem dobrovolným hasičům, kteří se tohoto taktického cvičení okrsku Nýřansko účastnili a to od velitelů cvičení, velitelů zásahu až po všechny hasiče včetně obsluhy polní kuchyně.