II. vánoční zpívání 2018

Vypadá to, že v obci Úherce vzniká nová tradice a to vánoční zpívání v kostele sv. Josefa v Úhercích. Letos v pořadí II. vánoční zpívání se uskutečnilo 16. prosince 2018 od 14:00 hod a mělo velký úspěch. Vánoční koledy si přišlo poslechnout na 250 dětí a dospělých, což je v novodobé historii kostela sv. Josefa v Úhercích zřejmě největší účast na koncertu. 
Celý program trval jednu hodinu a největší zásluhu na nácviku a organizaci měla Jana Vacátková. Na zajištění celé akce spolupracovali manželé Hoškovi, David Melichar, Vlastimil Blažek. Bohaté občerstvení zajistila paní Kamila Petrláková a manželé Karáskovi. Velké poděkování patří žákům 28. ZŠ V Plzni, kteří přijeli podpořit tuto akci do Úherec a rodičům žáků za dovoz dětí v době předvánočního shonu, kdy každá minuta se počítá. Poděkování patří i Nadaci pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích za propůjčení kostela pro tento koncert. Dle sdělení nadace se na akci vybralo 4 943,- Kč, za což předseda nadace poděkoval.