Májka 2011

V předvečer 1. máje se na úherecké návsi sešli mladí i ti starší, aby oslavili příchod nejkrásnějšího měsíce v roce. Za velké pomoci zaměstnanců firmy EMT se v podvečer nad Úhercemi tyčila májka, jakou už vesnice dlouho neměla. 
Protože i láska prochází žaludkem, pekly se na návsi buřty a klobásy, pivčo teklo proudem. Jenom počasí trochu zlobilo. Ale i na to obecní úřad pamatoval a postavil vojenský stan. Vedle zmrzlíků se stal stan útočištěm i hudební skupiny Záchvat. Její písničky rozehřály každého, kdo do stanu vešel. 
Milým překvapením byl sponzorský dar nejmenovaného úhereckého spoluobčana. Opečené selátko bylo vynikající. Moc děkujeme!!!!!!!!!!! 
V neposlední řadě největší dík patří hasičům, kteří byli hlavními pořadateli celé akce. Doufáme, že se májka v roce 2012 vydaří stejně dobře jako ta letošní.