Mikulášská diskotéka 2011

Tak, jako po celé České republice, tak i v Úhercích byl zaznamenán v neděli 4.12. a v pondělí 5.12. 2011 pohyb Mikulášů, andělů a čertů. Jejich úkol byl jasný. Najít a odměnit hodné děti něčím sladkým na zub a ty méně hodné trochu postrašit a potrápit. Ale nepředbíhejme. V neděli od 14 hodin se v Kulturním domě v Úhercích uskutečnila tradiční Mikulášská diskotéka pro děti. První dvě hodiny si děti vyráběly ozdobné svíčky, malovaly obrázky a nebo vybarvovaly papírové čerty. Tento blok ukončilo vystoupení cvičení zumby dětí z Nýřan, pod vedením cvičitelky Moniky. Po vystoupení následovaly soutěže dětí v různých disciplínách a taky trochu tance. Nakonec přišel zlatý hřeb tohoto nedělního odpoledne, Mikuláš, anděl a tři velikánští čertí. Pak už to bylo v režii Mikuláše. Každé dítě muselo povědět básničku, nebo něco zazpívat a Mikuláš odměňoval. Organizátorky akce Soňa Krokavczová a Jiřka Štěpánková. Sponzorem akce byl Obecní úřad Úherce.