Mikulášská diskotéka pro děti

I tento rok se do Úherec dostavil Mikuláš s čertem a andělem na Mikulášskou diskotéku pro děti, která se konala v sobotu 8. prosince 2018 od 15:00 hod v Kulturním domu Úherce. Je téměř samozřejmostí, že na stole opět bylo pohoštění, ale spíše na nějakou svatbu, než na diskotéku pro děti. Manželé Karáskovi prostě ví, jak návštěvníky správně naladit. Do doby, než přišel Mikuláš s doprovodem, si děti vyráběly svícny a přáníčka pro ježíška.
Příchodem Mikuláše s čertem a andělem veškeré ruční práce skončily a vše se točilo už jen kolem nich. Za zajímavost stojí říci, že při příchodu čerta ani jedno dítě z přítomných 33 nebrečelo. Zřejmě máme v Úhercích samé hodné děti, nebo již na peklo nevěří. Po příchodu se Mikuláš ujal svého úřadu a spolu s andělem odměnili každé dítě. Za písničku, nebo básničku dostaly děti balíček. Přestože většina dětí do mikrofonu zazpívala, či zarecitovala, některé děti si mikulášské odpoledne budou jistě pamatovat hodně dlouho.Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě a organizování podíleli a obzvláště pak manželům Karáskovým a Jiřce Cochlarové.