Noc kostelů 2018 Úherce

Letošní rok proběhla Noc kostelů 25. 5. 2018 a to i v našem kostele sv. Josefa v Úhercích. Vzhledem k tomu, že nebyla přístupná věž kostela a ani půdní prostor kostela, byla připravena pro zájemce jedna komentovaná prohlídka a to od 20:00 do 21:00 hod. 
O historii kostela a postupu prací při opravě promluvila jednatelka nadace paní Mgr. Vlasta Hanauerová. Občané, kteří do kostela sv. Josefa chodí pravidelně, si jistě všimli postupu prací při opravě této kulturní památky. Je dokončena oprava celé stropní konstrukce, oprava zábradlí na kůru, vyměněné okenní výplně v apsidě, opravená okna v příčné a podélné lodi kostela. Za finanční podpory Obce Úherce byly ve věži osazeny nové věžní hodiny, provedena elektroinstalace ve věži a osazen zrestaurovaný původní zvon, který dle příslibu předsedy Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích pana Miroslava Píška bude zvonit pravidelně, jedenkrát týdně a to od konce letošního roku. 
Před nadací stojí ještě hodně úkolů, které bude muset zvládnout. Pro letošní rok nadace počítá s opravou dveří, omítek v apsidě, opravou schodiště do věže a opravou zvonové stolice. S opravou kostela však mohou pomoci všichni občané, kterým není lhostejný stav kostela a přispějí jakoukoli částkou nadaci, která tyto finanční prostředky využije na zrychlení oprav kostela. Dobrovolné příspěvky lze zasílat na účet číslo 35-1661600227 banka 0100 KB Nýřany.
Případné dotazy volejte panu Miroslavu Píškovi tel. 734 604 173 nebo Mgr. Vlastě Hanauerové tel. 728 942 668. Za finanční příspěvky předem děkujeme.

Finanční příspěvky Obce Úherce na opravu kostela sv. Josefa:
2004 projektová dokumentace oprav 60.000,- Kč
2005 oprava apsidy 179.867,- Kč
2005 oprava apsidy více náklady 15.434,- Kč
2006 vyčištění půdního prostoru 315.000,- Kč
2007 finanční příspěvek 50.000,- Kč
2008 finanční příspěvek 300.000,- Kč
2010 finanční příspěvek 250.000,- Kč
2011 finanční příspěvek 150.000,- Kč
2012 finanční příspěvek 150.000,- Kč
2013 finanční příspěvek 150.000,- Kč
2014 finanční příspěvek 200.000,- Kč
2015 finanční příspěvek 200.000,- Kč
2016 finanční příspěvek 819.000,- Kč
2017 finanční příspěvek 430.000,- Kč
2018 finanční příspěvek 250.000,- Kč
————————————————
Celkem                          3.519.301, Kč