Oprava Břehu návesního rybníka u kostela 2018

Po odbahnění návesního rybníka u kostela sv. Josefa v Úhercích došlo k ujetí betonového břehu rybníka a to o 20, až 40 cm. Obec proto přistoupila k rekonstrukci nejvíce poškozeného břehu a to svépomocí. Nejprve bylo třeba upustit vodu z nádrže, aby bylo možné rekonstrukci provést. K tomu nám pomohlo taktické cvičení hasičů okrsku Nýřansko, které proběhlo 8. – 10. 6. 2018. Bohužel 60 cm vodního sloupce, který 8. 6. 2018 hasiči vyčerpali, druhý den při přívalovém dešti opět přiteklo a čerpací akce se musela opakovat. Obec Úherce tímto děkuje všem hasičům, kteří se na této akci podíleli.
Vlastní stavební práce začaly 12. 6. 2018 a dokončeny byly o tři týdny později. Betony byly z části odvezeny na skládku a nahrazeny přírodním kamenem. K osázení břehu vegetací dojde po vrácení se hladiny vody do normálu. Vzhledem k velkému suchu chybí ještě 40 cm vody. Náklady na rekonstrukci 40 ti metrů břehu přišly obec celkem na 60.000,- Kč.
Pro další období zastupitelé počítají s rekonstrukcí celé vodní nádrže a to ve dvou až třech etapách.