Oprava kostela sv. Josefa Úherce 2011

Obyvatelé obce Úherce a okolí. Jistě jste všichni zaznamenali postup prací na kostele sv. Josefa v Úhercích. O obnovu kostela se stará Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa, která má na starosti jak zajištění finančních prostředků na opravy, tak i realizaci oprav po jednotlivých dílech. Rekapitulace postupu prací a vynaložených finančních prostředků:
Rok…..Práce……………………Výše dotace…….Prostředky nadace…….Celkem Kč 
2007 Obnova střechy lodi a části kněžiště..1.600.000..289.221..1.889.221,- Kč 
2008 Část fas. věže a obn. střešního pláště.1.250.00..479.102 .1.729.102,- Kč 
2009 Obnova střešního pláště………………….500.000 200.821 …700.821,- Kč 
2010….Obnova stř. pláště hl chrámové lodi 500.000 250.480……750.480,- Kč
2011….Kompletní rek. fasády věže 1.260.000 315.000 1.575.000,- Kč 
Náklady celkem mimo energie a pojištění kostela ……………..6.644.624,- Kč 

Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa má velmi těžký úkol, a to je shánění finančních prostředků, nutné pro spoluúčast k dotacím z Ministerstva kultury. Spoluúčast na dotacích se stále zvyšuje a podnikatelských subjektů ochotných v současné finanční krizi pomáhat na obnově kostela sv. Josefa ubývá. Obracím se proto na všechny občany, kterým není zcela lhostejný osud kostela sv. Josefa v Úhercích o finanční pomoc na opravy. I menší částky pomohou. Číslo účtu
35-1661600227 banka 0100 KB Nýřany.
Případné dotazy volejte Miroslavu Píškovi Tel. 734 604 173 nebo Mgr. Vlastě Hanauerové Tel. 728.942.668 Za finanční příspěvky předem děkujeme. Malý oznamovatel : Dva roky nebude kostel přístupný veřejnosti z důvodu opravy stropní konstrukce. 19.12. a 20.12. 2011 proběhne v kostele natáčení několika filmových scén. O natáčení budu informovat.
Z těchto důvodů nebude kostel otevřen ani 26.12. 2011. 

Vážení přátelé,
obracíme se na Vás jménem Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích s prosbou o spolupráci a pomoc při obnově kostela sv. Josefa. 

Jsme nadací, která byla zaregistrována Krajským soudem v Plzni 30.8.2006 s IČO 264 07 914 jejímž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby kostel sv. Josefa, který je v dezolátním stavu, byl zrekonstruován do své původní podoby a mohl sloužit pro pořádání kulturně společenských akcí a slavností všeho druhu nejen pro občany Úherec, ale i veřejnosti z širokého okolí. Zrekonstruovaný interiér kostela budou moci pro své akce využívat i firmy provozující svoji činnost v obci Úherce a okolních obcích. . 

Rozpočet obnovy kostela sv. Josefa v Úhercích činí 36. mil. korun. Založení nadace bylo jedinou možností jak celou akci zrealizovat. Základem úspěchu je však získání finančních prostředků na stavbu a to v co nejkratší době. Nadace tak, jako řada nadací založených pro obnovu památek se od svého prvopočátku potýká s nedostatkem finančních prostředků protože není subjektem výdělečně činným. Prostředky získáváme ze sbírek zpravidla organizovaných při společenských akcích účelově konaných několikrát do roka nadací, z darů občanů a sponzorů, a z dotací státu u kterých je ale základní podmínkou vlastní podíl nadace, který zpravidla není zanedbatelné výše. 

Věříme, že napomůžete svým přispěním k tomu, aby se mohl objekt kostela sv. Josefa v Úhercích v co nejkratší době opět zaskvět v plné kráse a mohl sloužit společensko – kulturnímu životu regionu. 

Děkujeme předem za pomoc při obnově kostela sv. Josefa v Úhercích a doufáme, že nám tak pomůžete završit snahu o obnovu architektonického a společenského skvostu regionu. 
Pro konkrétní podání informací a upřesnění formy spolupráce se s vámi ochotně na vaši výzvu sejdeme k jednání, případně zašleme tiskopis smlouvy. 

Předseda nadace:                                                                                      Jednatel nadace:
Miroslav Píšek v.r.,                                                                                     Mgr. Hanauerová Vlasta v.r.


Příspěvky za které předem děkujeme můžete zasílat na číslo účtu:
Číslo účtu nadace: 35-1661600227/0100 CZK KB Nýřany, Benešova 1118
Kontakty:
e-mail: miroslav.pisek@quick.cz
e-mail: vlasta.hanauerova@nyrany.cz

tel.: 724 179 180, 728 942 668
adresa: |Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích
Úherce čp. 94
330 23 Nýřany