Oprava studny a drenáž Náves 2012

Na rok 2012 si obec Úherce naplánovala hodně veřejně prospěšných staveb a akcí, které by měli přispět ke spokojenosti Úhereckých občanů. Výstavba chodníků ulice Střední a Topolová, výstavba nového dětského hřiště, oprava studny Helka, oprava celé hřbitovní zdi, provedení drenáže ve spodní části Návsi, oprava studny u menšího rybníku na Návsi, oprava místní komunikace od kruhového objezdu u firmy TROST k Línskému kravínu. Většina úkolů stojí teprve před námi, ale některé již byly zahájeny. Například chodníky ulice Střední a Topolová. Dotaci z Plzeňského kraje jsme nezískali a tak jsme se rozhodli pro výstavbu chodníků svépomocí. V současné době jsou hotové zemní práce, připravené štěrkové lože a položeno 276 m2 plochy zámkové dlažby. Tak, zpátky ke studni a drenáži na Návsi. Studna u menšího rybníčku na Návsi dlouhodobě přetékala vrchem a zamokřovala své okolí. Hladina vody ve studni byla o 25 cm výše než okolní terén. Rovněž skruž již byla rozpadlá. Ze studny se udělal nový přepad, osadila se nová skruž a krycí desky. Drenáž na Návsi byla plánována již několik let a to z důvodu podmáčení spodní části Návsi. Výkopové práce provedla firma EMT Touš a zbývající práce byly provedeny svépomocí. Brigády na terénní úpravy se zúčastnilo na 15 spoluobčanů. Touto cestou bych jim chtěl za pomoc poděkovat. Vlastní postup prací je patrný z přiložených fotografií. O postupu dalších akcích obce budete postupně informováni. S pozdravem a ať se dílo daří přeje starosta obce Úherce Vlastimil Blažek.