Pálení čarodějnic a májka

Nejkrásnější měsíc v roce, a to květen, se přihlásil o slovo a s ním i lásky čas – řečeno básnicky. 
A na takovou událost je třeba se náležitě připravit. Nejtěžším úkolem je vybrat ten správný smrk v lese a v pořádku ho dopravit na Náves do Úherec. Tohoto úkolu se jako vždy zhostil sbor dobrovolných hasičů. Dále je pak třeba májku oloupat od kůry, ozdobit věnec a špičku májky pentlemi a může se stavět. I tento rok s postavením pomohla technika a to jeřáb od firmy EMT Touš, za což velmi děkujeme. Tím vše ještě nekončí. Na oslavu je ještě třeba postavit stan pro případ zhoršení počasí, ozdobit tři břízky a udělat spousty masa, aby bylo co jíst. 
O děti se pak starala Jiřka Cochlarová a Pavlína Karásková. Děti si zasoutěžily a společnými silami si vyrobily čarodějnici, kterou na hranici upálily. 
A od této chvíle již vládla jenom zábava. Opékání buřtů a párků, ochutnávka vepřového na zelenině a nějaké to pivo, to všechno k májce neodmyslitelně patří. Na vlastní kůži si to přišlo užít na 100 obyvatel Úherec, což je stejně, jako roku 2017. 
Na závěr patří poděkování všem, kteří se na přípravách a průběhu akce podíleli.