Výstavba chodníku v ulici K Mexiku 2017 – 2018

Dlouhodobým cílem obce je výstavba nových chodníků v obci Úherce a příprava na položení nových asfaltových povrchů komunikací. Jednou z takových akcí je „Výstavba chodníků v ulici K Mexiku“ a to od kostela sv. Josefa k obecním bytovým domům a na druhé straně od č.p. 118 po č.p. 104. Délka chodníku je 355 m o šíři 1,5 m až 2 m a v úseku od kostela k č.p. 85 s betonovou opěrnou zdí. Plocha chodníku je 642 m2 dlažby a 211 m2 travnatých ploch. Rozpočet stavby činil 2.710.516,- Kč. Vzhledem k tomu, že stavbu chodníku K Mexiku si obec prováděla svépomocí, prostavěla obec za rok 2017 a 2018 celkem 818.654,- Kč. Provádět se bude ještě osvětlení přechodu pro chodce za přibližně 55.000,- Kč a vyvýšená křižovatka ulic K Mexiku a Na Vršku za přibližně 70.000,-, což se bude realizovat příští rok spolu s novým asfaltovým povrchem komunikace K Mexiku. Obec výstavbou chodníku svépomocí ušetří přibližně 1.766.000,- Kč.