800 let obce Úherce 2013

Důvod, proč se sešlo na návsi 31. 8. 2013 v Úhercích kolem 400 obyvatel Úherec a okolí je více než zřejmý. Úherce slavily 800 let od první písemné zmínky o obci a to je dobrý důvod k oslavám. Nejprve hosté, kteří přijali pozvání k účasti na oslavách. Za město Nýřany přijel Ing. Jiří Davídek, za obec Líně Bc. Michal Gotthart, za obec Tlučnou Stanislav Volf, Nadaci pro obnovu kostela sv. Josefa zastupovala Mgr. Vlasta Hanauerová a za Policii České republiky, obvodní oddělení Nýřany přijal pozvání nadporučík Ladislav Fronk. Program oslav byl opravdu pestrý a bohatý. Úvodní slovo měla hudební skupina Lazaři, která bavila hosty do oficielního zahájení oslav. Po projevu starosty obce Vlastimila Blažka proběhlo stužkování praporu obce Úherce. Tohoto úkolu se zhostil nadporučík Ladislav Fronk za spolupráce místostarostky obce Mgr. Jany Hoškové, která s moderátorem Jiřím Hlobilem doprovázela slovem celý ceremoniál. A od této chvíle už to běželo ráz na ráz. Slovo dostala Jiřina Cochlarová, která představila požární útok mladých hasičů z Úherec. Úsměv na rtech diváků dokázala vyloudit se třemi vstupy hudební skupina Švej c.k. Šraml. Dětem se naopak nejvíce líbil historický šerm s břišními tanečnicemi skupiny Pantaleon a seskok parašutistů z Aeroklubu Plzeň Bory, kteří provedli výsadek z legendárního dvouplošníku Antonov AN 2. I skákací hrad, který bezplatně zapůjčili Josef a Hana Třískovi, přišel dětem opravdu vhod. Ke zhlédnutí byla na Náves přistavená vysokozdvižná plošina Záchranného hasičského sboru Plzeň a zásahová cisterna z Nýřan.
To však nebylo zdaleka vše, co bylo pro diváky připraveno. Na řadu přišla hudební skupina Gutta, ohňová šou v podání skupiny Pantaleon, ohňostroj odpalovaný přímo na Návsi a prostor dostala v Úhercích oblíbená skupina IFA rock. Zpestřením programu byly ukázky letecké techniky, která čas od času donutila diváky zvednout hlavy k nebi. Za zorganizování těchto ukázek patří poděkování Miroslavu Sládkovi. Po celou dobu programu byl otevřen Kostel sv. Josefa, kde byla pro diváky připravena výstava o historii obce Úherec s mnoha vzácnými dokumenty, které mapují život našich předků. Jen pro zajímavost, výstavu navštívilo kolem 400 návštěvníků, což jsme z organizátorů nikdo nepočítal, a musela být prodloužena návštěvní doba o 2 hodiny. Jako poslední bonus tohoto programu bylo nasvícení kostela sv. Josefa a možnost, vyzkoušet si osobně nabírání vody z nově rekonstruované studny Helka s vahadlem a okovem tak, jak tomu bylo před dávnými lety. Na závěr se sluší a patří poděkovat všem, kdo s organizací a realizací této oslavy 800 let obce Úherec pomáhaly.