Sdružení a spolky

V obci Úherce pracují aktivně tři spolky. Nejpočetnější je Sbor dobrovolných hasičů, který sdružuje přes 70 členů. Součástí sboru je i zásahová jednotka JPO 5. Chloubou sboru je soutěžní družstvo, které se účastní nejrůznějších závodů. Největších úspěchů hasiči dosáhli v nejvyšší hasičské soutěži, a to Extralize ČR. V této prestižní celorepublikové soutěži dokázali získat třetí, druhé i první místo v požárních útocích. Velmi aktivní je i Kroužek mladých hasičů, který pracuje při Sboru dobrovolných hasičů Úherce. Scházíse jednou týdně ve středu a náplní je naučit děti hasičskému umění, práci v kolektivu a úctu k přírodě. Účastní se hasičských závodů v požárních útocích v rámci Plzeňského kraje.

Druhým spolkem v Úhercích je Rybářský spolek Úherce. Tento spolek sdružuje kolem 50ti rybářů. I tato složka je aktivní, jednou až dvakrát ročně pořádají rybářské závody pro dospělé, jednou ročně pak rybářské závody pro děti. Rybářský spolek pomáhá při úklidu černých skládek, údržbě zeleně kolem rybníků a opravuje příjezdové cesty k rybníkům. Jak Rybářský spolek Úherce, tak i Sbor dobrovolných hasičů Úherce se podílejí a pomáhají při realizaci plánovaných stavebních akcích Obce Úherce.

Posledním spolkem je Myslivecké sdružení Úherce Zbůch. Obec Úherce vlastní několik lesů a na nich hospodaří myslivecké sdružení. I myslivci pomáhají při úklidu černých skládek, a to hlavně okolo lesů a v lesích. V obci pracují čtyři členové Včelařského spolku Nýřany.

Na území obce působí i Letecko-modelářský klub č. 201 Nýřany. Tento klub pomáhá obci hlavně doprovodným programem při dětských akcích.