Zastupitelstvo

starosta
Vlastimil Blažek

místostarosta
Alexandr Matoušek

předseda finančního výboru
Mgr. Jana Hošková

předseda kontrolního výboru
Miloslav Matoušek

Kateřina Bosáková

Miroslav Fořt
Ing. Václav Louda

Tomáš Pavlíček
David Tvrdík