Dětské rybářské závody Úherce 2018

4. srpna 2018 proběhly na návesním rybníku u kostela sv. Josefa rybářské závody pro děti. Hlavním organizátorem a i sponzorem byla Obec Úherce. Pro organizátory byla velkým překvapením hojná účast dětí a to 36. Soutěž byla pro dvě věkové kategorie dětí a to od 3 let do 9 let a od 9 let do 15 ti let věku. V mladší kategorii se zúčastnilo závodů 21 dětí a starších 15 dětí. Chytání bylo povoleno na jeden prut a jeden háček. Ze starších dětí si nejlépe vedl Martin Masarovič, který nachytal za dvě hodiny 127 bodů. Na druhém místě skončil Jan Dvořák a na třetím Nela Mikulášková. V kategorii mladších vyhrál s 38 body Maxim Baláž, na druhém místě se umístil Standa Dušek a na třetím Julie Cochlarová. Všem vítězům ale i všem ostatním blahopřejeme. 
Vzhledem k velkému zájmu dětí o tyto rybářské závody je jasné, že nezůstane jen u tohoto jednoho závodu a stane se to každoroční událostí sportovního života v obci Úherce. Poděkování patří všem pořadatelům a organizátorům této akce.