Dětský den 2013

Máme měsíc červen 2013 a největším tématem všech sdělovacích prostředků je aktuální počasí a povodně. Je to fenomén doby a zaslouženě. Tradiční Dětský den v Úhercích byl naplánován na 2. 6. 2013 od 14:00 hod. Dopoledne bylo počasí ještě přijatelné. Zato odpoledne v tento den lilo jako z konve tak, že se děti nemohly ani dostat do Kulturního domu Úherce, kde byla akce plánovaná. Z tohoto důvodu byl termín konání posunut na 9. června v domnění, že počasí ukáže i svojí lepší část. Realita byla však úplně jiná. Od 14:30 hod byla jedna dešťová přeháňka za druhou a jedna silnější než druhá. I přes to přišlo soutěžit 55 dětí, což je o dvě méně než rok předcházející. 
V průběhu Dětského dne dorazily děti z hasičského kroužku Úherce, které se účastnily soutěže Mrtnický erb v požárním útoku a štafeta 4 x 60 m . Z 19 soutěžních družstev se umístily na 10. místě. Celkově se na zahradě kulturního domu sešlo na 60 dětí. 
Program pro děti byl složen z mnoha soutěží, seskoku parašutistů na Náves a projížďky dětí na koních. Z celého programu zůstalo jen u soutěží a to ještě s častými přestávkami z důvodu deště. V průběhu akce upekl Jirka Knopf párky, které dostaly s limonádou děti od obce Úherce zdarma. Všechny děti pak za soutěžení dostaly něco sladkého na zub a ceny z širokého sortimentu, které si samy mohly vybrat. Sponzorem Dětského dne v Úhercích byla Obec Úherce, Soňa Krokaveczová, Jana Švamberková a manželé Blažkovi. Poděkování patří děvčatům pod vedením Míši Pařízkové, že přijely do Úherec na koních povozit děti a místo toho jenom pořádně zmokly. Organizátoři akce Soňa Krokaveczová a manželé Blažkovi. Tímto chceme poděkovat rodičům a občanům, kteří se zapojili do organizace u jednotlivých dětských soutěžích a her. A co na úplný závěr: sluníčko, sluníčko, popojdi maličko a nenech nás už moknout. 🙂