Dětský den 2014

Počasí umí dělat zázraky, mohou říci organizátoři Dětského dne v Úhercích. A to zcela právem. Počasí, jaké bylo v neděli 1. června 2014, tedy na den konání Dětského dne, bylo naprosto ideální a to se odrazilo hlavně v návštěvnosti. Na zahradu kulturního domu v Úhercích, kde se dětský den konal, přišlo 67 dětí, což se nechá hodnotit, jako největší účast na dětském dni v polistopadové historii. I letošní ročník děti musely splnit 15 úkolů ve zručnosti, přesnosti, představivosti, trpělivosti a rychlosti, aby získaly zaslouženou odměnu. Zlatým hřebem pro děti se stal skákací hrad, který byl od začátku do konce v obležení dětí, a ty se náležitě vyřádily. Na závěr dětského dne si děti opekly párky a buřty a bylo vidět, že jim chutná. Poděkování patří všem, kteří s průběhem dětského dne pomáhali a hlavně organizátorům dětského dne Soně Krokaveczové, Jiřce Cochlarové a manželům Blažkovým. Sponzorem akce byla jako vždy Obec Úherce.