Dětský den 2015

Letošní rok vyšel dětský den v obci Úherce na neděli 31. 5. 2015. Díky krásnému slunečnému počasí se mohl celý program uskutečnit na zahradě Kulturního domu Úherce. Dětského dne se účastnilo na padesát dětí a k tomuto počtu odpovídající počet doprovodu rodičů, babiček a dědečků. I letošní rok musely děti splnit na deset úkolů ve fyzické zdatnosti a nebo šikovnosti, aby získaly balíček sladkostí a mohly si vybrat nějakou z nabízených cen, které jim připravily organizátorky akce Jiřina Cochlarová a Soňa Krokaveczová. 
Po absolvování všech úkolů byla volná zábava spojená s opékáním buřtů a párků, které zajistila Obec Úherce. 
Na samý závěr dětského dne přijeli ukázat svoji výzbroj a výstroj příslušníci Policie České republiky ze služebny Nýřan. Dětem se nejvíce líbilo služební auto, ve kterém se permanentně střídaly a možnost pouštění majáku a zvukové signalizace. Po půl hodině houkání museli příslušníci sirénu vypnout, aby ještě nastartovali své služební auto.
U rodičů pak jednoznačně mělo největší úspěch měření alkoholu v dechu a zkoušení neprůstřelné vesty. Všem náramně slušela.
Dětský den dopadl na jedničku. Poděkování patří policejní hlídce ze služebny Nýřany, všem rodičům, kteří pomáhali u jednotlivých atrakcí, organizátorkám akce a Vlastimilu Blažkovi za zajištění všech atrakcí pro děti.