Dětský den 2016

Mezinárodní den dětí je neodmyslitelně spojen s datem 1. června. Děti v Obci Úherce si musely na oslavu dětského dne počkat až do 5. června. Ale vyplatilo se to. Počasí bylo jako na objednávku. Ještě ráno byla bouřka jak se patří, ale odpoledne již byla tráva za Kulturním domem v Úhercích krásně suchá a nic nebránilo organizátorům v přípravách na tuto akci.
Připravený program pro děti byl opravdu bohatý.
Vše začínalo zápisem dětských účastníků na pomyslném startu, kde se zaregistrovalo na sedmdesát dětí. Každý dětský účastník pak plnil deset různých úkolů, které jim organizátoři připravili. Po absolvování všech úkolů získaly všechny děti nějakou tu odměnu.
Ve 14:30 hod. vystoupil pěvecký a umělecký kroužek Úherce pod vedením Dominiky Karlové s dvacetiminutovým pásmem písniček, které na svém kroužku nacvičily.
Dalším zpestřením dětského dne byl příjezd deseti motorkářů, který zorganizoval Ladislav Matoušek, jeden z členů motorkářů a Úherecký občan. Děti si mohly motorky nejen prohlédnout, ale i se nechat na nich vyfotit.
Velké překvapení pro děti zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů Úherce. Členové sboru připravili pro děti haldu hasební pěny a to pro velký úspěch několikrát. A pěny si děti opravdu užily do sytosti. 
Po celou dobu dětského dne pak byla v provozu obří dětská skluzavka, na které se všechny děti pěkně vyřádily.
Samozřejmostí pak bylo na samý závěr opékání buřtů a párků.
Poděkování patří všem, kteří se na organizování této akce podíleli a samozřejmě Obci Úherce, která byla sponzorem a hlavním organizátorem akce.