Dětský den 2017

4. června proběhl na zahradě Kulturního domu v Úhercích Dětský den u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Počasí se oproti loňskému roku zrovna moc nepovedlo, od rána pršelo a ve 14:00 hod., kdy dětský den začínal, ještě mírně mrholilo a teplota nepřelezla 20 stupňů. 
Vlastní dětský den začal tak, jako každý rok zápisem dětských účastníků na pomyslném startu, kde se zaregistrovalo na 47 dětí. Každý dětský účastník pak plnil deset různých úkolů, které jim organizátoři připravili. Po absolvování všech úkolů získaly všechny děti nějakou tu odměnu.
Zpestření programu pro děti zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů Úherce. Členové sboru připravili pro děti haldu hasební pěny a to hned dvakrát. A pěny si děti opravdu užily do sytosti bez ohledu na chladný vzduch a silný vítr. 
Po celou dobu dětského dne pak byla v provozu obří dětská skluzavka, na které se všechny děti pěkně vyřádily.
Samozřejmostí pak bylo na samý závěr opékání buřtů a párků.
Úspěch měla i burza knih, které byly zcela zdarma. Z přibližně čtyři sta titulů knih se jich rozebralo na 150. 
Poděkování patří všem, kteří se na organizování této akce podíleli, zejména pak Jiřce Cochlarové a Obci Úherce, která byla sponzorem a hlavním organizátorem akce.