Dětský maškarní 2015

Jak to bývá při pořádání kulturních akcí v obci Úherce, nejvíce jsou navštěvované akce pro děti. Příkladem toho byl 22. únor 2015 při konání již tradičního dětského maškarního bálu v Kulturním domě Úherce.
Začátek byl od 14:00 hod a kdo přišel o něco déle, měl problém sehnat místo k sezení. 
Loňského roku se o zábavu a veškeré dění na sále starali dva šašci a letos Křemílek a Vochomůrka. Svojí duši a um jim opět propůjčily Jiřka Cochlarová a Dominika Karlová.
Hned od začátku děti začaly plnit ty nejrůznější úkoly, které si na ně Křemílek s Vochomůrkou připravili. Po celou dobu hudbou doprovázela Soňa Krokaveczová, která se stala na tuto akci dýdžejkou a šlo jí to dobře.
Na závěr vybrala porota tři nejhezčí masky, které dostaly malý dort a dětské rychlé špunty. A aby to ostatním nebylo líto, všechny děti dostaly porci dortu, mandarinku a nějaké ty bonbony.
Děti si nedělní odpoledne náležitě užily a to je pro organizátorky akce a pro rodiče to nejdůležitější. 
Za příjemně prožité nedělní odpoledne patří dík všem organizátorkám tohoto dětského maškarního bálu. Sponzorem akce byla jako vždy Obec Úherce. Tak zase příště v Úhercích.