Dětský maškarní bál 2013

Letošní rok připadl dětský maškarní bál na 10. 2. 2013. Začátek byl stanoven na 14:00 hodin v Kulturním domě v Úhercích. Tak jako každoročně, tak i tento rok byla velmi vysoká účast jak dětí, tak rodičů, babiček a dědečků. Kdo se jen o trochu opozdil, musel hledat pracně místo. Na rozehřátí dětí připravila organizátorka akce Soňa Krokavczová soutěže dvojic v tancování s nafukovacími balonky mezi břichy, pak mezi čely a nakonec v pinkání balonků ve dvojicích, komu dříve spadne nebo praskne. 
Po zahřívacím kolečku na řadu přišla ukázka zumby pod vedením cvičitelky Moniky. Oproti jiným ukázkám, tato byla v podání nejmladších cvičenců a zvládli to na jedničku. Před vyvrcholením dětského maškarního bálu a to vyhlášením tří nejhezčích masek ve třech věkových kategoriích, byl dán prostor ještě soutěžení. Šlo o starou hru obcházení židlí a při skončení muziky si soutěžící sednou. Na koho židle nezbude, vypadává ze hry, ale se sladkou odměnou v podobě velkého lízátka. Po poslední soutěži už byl ten správný čas na vyhlášení tří nejhezčích masek v každé věkové kategorii. Masky vybírali sami rodiče pomocí lístků, na které napsali své favority. Sčítání už bylo na Soně. Všechny masky byly hezké. Rodičům a hlavně maminkám za to patří náležitý dík. Bohužel, vyhrát mohlo jen 9 dětí. Pro příští ročníky uvažuje organizátorka Soňa Krokaveczová o odměňování všech zúčastněných masek. Na závěr bych chtěl poděkovat za organizaci Soně, všem kteří přispěli na hudbu a Lukášovi za hudební produkci jako DJ LUKY.