Bio odpad Uherce a třídění odpadů

Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás se žádostí o správné třídění odpadů v obci Úherce.
Na plato na organický odpad směrem k Velkému rybníku je možné ukládat pouze biologicky rozložitelný materiál.
Větve je nutné ukládat na oddělenou plochu, a to i větve z tújí.
Nedodržení uvedených základních pravidel znemožňuje následné zpracování biologicky rozložitelných materiálů.
Plasty, stavební suť a kameny do plata nepatří.
(Např. kameny ničí lopatky rozmetadla při aplikaci kompostu. Plasty a další nerozložitelný odpad znečišťuje následně zemědělskou půdu a musí se pracně ručně třídit.)
Obec Úherce a zemědělci děkují za dodržení pravidel správného třídění Bio odpadu.

Nábytek, dveře a okna nepatří k pařezům u plata, ale do stodoly u hasičské zbrojnice, kde je kontejner na objemný odpad. Ten je otevřen každou středu od 15:00 hod do 17:00 hod. Do stodoly je možné rovněž odevzdávat ojeté pneumatiky z aut, elektro odpad, veškerý kovový odpad a nebezpečný odpad. Upozorňujeme občany, pokud nedovezou mrazák a ledničku kompletní, to znamená bez kompresoru, nebude jim tento odpad odebrán.

Na Obecním úřadě a v Koloniálu na Výsluní jsou sběrné nádoby na použité monočlánky a baterie. Na Návsi, v ul. Topolová a u bytových domů v ul. K Mexiku jsou pak sběrné nádoby na sklo, papír a plasty. Na Návsi je pak ještě kontejner na textil a nádoba na olej z domácností. Olej se smí do sběrné nádoby dávat pouze v uzavřených plastových lahvích. Volně vhozený seškrabaný tuk znehodnocuje celý obsah nádoby a to jak zápachem, tak jako „množírna červů“. Pokud nedojde k nápravě, bude nucena obec nádobu na tuky umístit do stodoly, kde bude probíhat kontrola vhazovaných tuků. Přístup k nádobě na tuk pak bude jen jednou týdně, což bude v neprospěch všech.

Chtěl bych poděkovat všem občanům za zlepšení situace ohledně černých skládek v okolí obce. Rok od roku je jich méně a to je velice dobře. Rovněž stoupá množství vytříděných druhotných surovin ve sběrných zvonech, což je rovněž velmi dobrá zpráva.

Děkuji

Vlastimil Blažek, starosta obce