Dětský den 2024 Úherce

Mezinárodní den dětí proběhl v obci Úherce v neděli 16. 6. 2024 na zahradě Kulturního domu Úherce od 14:00 hod. Oproti seznamu akcí roku 2024 došlo k posunutí termínu o jeden týden později z důvodu voleb. Ukázalo se, že ohledně počasí to byla správná volba. Přišlo na 48 dětí.
Programem dětského dne bylo absolvovat 10 stanovišť s různými úkoly. Od střelby vzduchovou puškou, házení šipek, chůze na chůdách až po sestřelování kelímků vodní stříkačkou. Po absolvování všech stanovišť si děti vybraly z mnoha připravených cen.
Pro zpestření dětského dne Sbor dobrovolných hasičů Úherce připravil pro děti pěnovou koupel. Po pěnové koupeli děti spíše vypadaly jako špinavá prasátka. Voda z hadice vše napravila.
Svůj program měl i Leteckomodelářský klub č. 201 Nýřany. Modeláři na návsi zasypávali děti bonbony.
Občerstvení bylo jako v předcházejících letech – každé z dětí dostalo párek v rohlíku, limonádu a na konec si ještě mohly opéct buřty, pochopitelně jako vždy zdarma. Poděkování patří všem, kteří se na organizování této akce podíleli, zejména pak Pavlíně Karáskové, Jiřce Cochlarové, Vlastimilu Blažkovi a Obci Úherce, která byla sponzorem a hlavním organizátorem akce.