Dětský den Úherce

Mezinárodní den dětí proběhl v obci Úherce v sobotu 29. 5. 2022 na zahradě Kulturního domu Úherce od 14:00 hod. Přesto, že předpověď počasí na sobotu nebyla nic moc, zaregistrovalo se při vstupu na zahradu kulturního domu 55 dětí. Z důvodu nízké teploty vzduchu z programu bylo bohužel vyřazeno dělání hasební pěny, které si děti vždy uměly náležitě vychutnat. Vodu, vítr a chlad by málokteré dítě obstálo bez nachlazení.Programem dětského dne bylo absolvovat 11 stanovišť s různými úkoly. Od střelby vzduchovou puškou, házení šipek, chůze na chůdách až po zatloukání hřebíků kladivem z roury. Po absolvování všech stanovišť si děti vybraly z mnoha připravených cen. Jedno zpestření programu přece jen vyšlo a to v režii Leteckomodelářského klubu č. 201 Nýřany. Modeláři na návsi ukázali nejen akrobatickou zručnost s letadly, ale ještě ze vzduchu zasypávali děti bonbony. Jen nárazový vítr dělal letadýlkám problémy při přistávání. V průběhu celé akce se opékaly párky a buřty a na zapití byla podávána limonáda. Pochopitelně vše zdarma. Poděkování patří všem, kteří se na organizování této akce podíleli, zejména pak Pavlíně Karáskové, Jiřce Cochlarové, Vlastimilu Blažkovi a Obci Úherce, která byla sponzorem a hlavním organizátorem akce.