III. vánoční zpívání v kostele sv. Josefa v Úhercích 2019

V pořadí již III. vánoční zpívání v kostele sv. Josefa v Úhercích se uskutečnilo 15. 12. 2019. I tento ročník přitáhl velkou pozornost obyvatel Úherec a blízkého okolí, což se projevilo na účasti. Účinkujících včetně diváků bylo na 240, což je velmi pěkná účast.Oproti ročníku 2018 účinkovalo méně žáků ZŠ v Plzni a o to bylo více dětí a maminek z Úherec a okolí.Program trval necelou hodinu a na konci byl odměněn potleskem ve stoje. I letošní ročník secvičovala Jana Vacátková, za což jí patří dík. Na organizaci a přípravě akce se podíleli manželé Hoškovi, David Melichar a Vlasta Blažek. Bohaté občerstvení zajistili manželé Karáskovi. Poděkování patří i Nadaci pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích za propůjčení kostela pro tento koncert. Akce dopadla na jedničku a již nyní se můžeme těšit na další ročník vánočního zpívání.