Lampionový průvod 2023

Tradiční lampionový průvod v Úhercích se uskutečnil v neděli 5.11.2023. Sraz účastníků průvodu byl před Kulturním domem Úherce, a to v 17:30 hod. Počasí se moc nepovedlo, bylo chladno a čas od času i lehce sprchlo. Přesto přišlo kolem 80 dětí a dospělého doprovodu.
I tento rok manželé Karáskovi připravili bohaté občerstvení. Muffiny ozdobené želatinovými pavouky, výborný perník a další věci.
Po občerstvení Jiřka Cochlarová účastníky průvodu přivítala a průvod se dal na cestu. Vzhledem k tomu, že někteří rodiče chtěli změnit již zaběhlou trasu průvodu, šlo se ulicí K Mexiku, ulicí Na Vršku, podél pole k víceúčelovému sportovnímu hřišti, Polní ulicí na ulici Topolová a Hlavní ulicí na Náves a zpět ke kulturnímu domu. Celkem to bylo 1,4 km.
U kulturního domu se ještě dojedlo a dopilo co zbylo a každé z dětí dostalo malý balíček za výdrž při průvodu.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli.