Májka 2022

Po několikaleté přestávce se opět slavil příchod nejkrásnějšího měsíce v roce a to 1. května. Přípravy však začaly jako vždy již s předstihem- nakoupit pití, nějaké to maso a hlavně připravit pořádný smrk, který k májce neodmyslitelně patří. Pro strom se jelo ve středu 27. 4. a zdobit se začalo 30. 4. ve 14:00 hod. Práce šla rychle od ruky a v 15:30 již májka stála. Jeřáb letos nebyl k dispozici, tak se májka stavěla pomocí traktoru zapůjčeného od pana Davida Melichara a obecního MULTIONE. Vše dopadlo jak bylo plánováno a májka se za chvíli ukázala v celé své délce 23 metrů. Do této doby to měl plně v režii Sbor dobrovolných hasičů Úherce. Od 15:30 hod přebraly pomyslné otěže organizace Jiřka Cochlarová a Pavlína Karásková. On slet čarodějnic a pohádkových bytostí zaměstná na plný úvazek. Nejprve se zdobily břízky, symbol jara, a následně se vyrobila ze slámy a dřevěné kostry čarodějnice, která se následně upálila. Proběhly soutěže pro děti jako létání na koštěti nebo házení hadem do proutěného košíku. Navíc Pavlína Karásková připravila hlavně pro děti výborné domácí pečené dobroty. K dobré náladě patří i studené pivo a něco na zub, což zajistil Sbor dobrovolných hasičů Úherce. Na závěr patří poděkování Davidu Melicharovi, Martinu Klůcovi za bezplatné zapůjčení grilu a všem, kteří se na přípravách a průběhu akce podíleli.