Maškarní ples pro děti 2023

V neděli 26. 2. 2023 se v Kulturním domě Úherce uskutečnil tradiční Maškarní ples pro děti. Velmi dobrou zprávou je, že snad nebylo žádného dítěte, které by nemělo masku, a to jich přišlo kolem 40 ti. Jako vždy byl plný sál a tak to má být.Hlavní postavou se stala Pipi dlouhá punčocha v podání Jiřky Cochlarové, která zapojila děti do nejrůznějších soutěží a tancování a celým pořadem je provázela. Součástí maškarního plesu byla i dětská tombola. Každé dítě získalo cenu podle lístku, které si vylosovalo. Na konci soutěží a tancování komise z řad rodičů vybrala 3 nejhezčí masky. Po celou dobu maškarního bálu hudbou doprovázel Martin Karásek. Za příjemně prožité nedělní odpoledne patří dík Jiřce Cochlarové, Pavlíně Karáskové a Martinu Karáskovi. Sponzorem akce byla jako vždy Obec Úherce.