Pivní slavnosti 2021

Uplynulo 510 let od udělení výčepního práva obci Úherce s dosazením hospodského v hospodě „U starého hospodského“ a to 21. proboštem Chotěšovského kláštera Klementem roku 1511. Udělení výčepního práva ve formě darovací listiny bylo náhradou za zatopené pozemky při výstavbě Nového rybníka u katastru Líně a bylo základem svobody a blahobytu vsi Úherce a to až do vypuknutí třicetileté války. A takovéto výročí se musí náležitě oslavit. Oslava se konala 4. 9. 2021 na návsi v Úhercích za krásného slunečného počasí.
Uvítání proběhlo ve 14:00 hod a od té doby běžel jeden doprovodný program za druhým.
Nejprve proběhly soutěže jednotlivců v disciplínách jako je pití piva na ex, házení pivního sudu na vzdálenost a nebo pití piva dlouhým brčkem. Nejlépe ze 13 ti soutěžících si v těchto soutěžích vedl David Tvrdík se ziskem 59 bodů. Na druhém místě skončil Bebr Martin s 57 body a na třetím místě se umístila Ivanka Kováčová s 56 body.
Následovala neckyáda, na kterou se přihlásilo 8 závodníků. Necky nejrychleji jely Tomáši Pitrovi, dále pak Petrovi Fornůskovi a na třetím místě skončil výrobce necek David Tvrdík.
Následoval taneční program v podání skupiny MERICIA, Seskok parašutistů na cíl z Aeroklubu Plzeň Bory, který se velice líbil a historický šerm skupiny KORBEL, který našel uznání od dětí i dospělých.
Hudbou provázela hudební skupina FREGATA a hudební skupina PROMĚNY. Po celý den byl dětem k dispozici nafukovací hrad a dětský řetízkový kolotoč. Ve 21 hodin byl odpálen ohňostroj, který zakončil odpolední program. Konec taneční zábavy nastal ve 23 hod.
Díky krásnému počasí přišlo více jak 250 lidí, což je velice dobře.
Organizátorem celé akce byli zastupitelé obce Úherce a sponzorem akce byl Miroslav Sládek a Obec Úherce. Všem, kteří při organizaci pomáhali patří veliké poděkování.