Přístavby obecního úřadu Úherce – knihovny a garáže

Zastupitelé obce Úherce se v roce 27. 3. 2019 rozhodli pro přístavbu knihovny a garáže. Důvodem byly nevyhovující podmínky knihovny a potřeba zaparkování kloubového nakladač MultiOne, který si obec pořídila. Projektovou dokumentaci provedla projektantka Jitka Podlipská, projektování staveb. Přístavba začínala na severní straně stávající knihovny a končila na hraně sousedního pozemku. Zastavěná plocha přístavby je 92,20 m2 a 390 m3 obestavěného prostoru. Zpevněné plochy kolem přístavby mají 339 m2. Zastupitelé odsouhlasili, že stavba bude provedena svépomocí a to i z důvodu, že pan Hrůza Dušan věnoval obci bezplatně 27 m3 armaporitových bloků a pan Blažek Vlastimil 16 m3 armaporitových tvárnic a rovněž bezplatně.
Rozpočet stavby činil 3 577 000,- Kč. Tím, že obec realizovala stavbu svépomocí, tak celá stavba  včetně demolice původních staveb přišla obec na 1 361 680,- Kč. Z toho 339 m2 zpevněných ploch obec udělala za 257 938,- Kč a vlastní přístavbu za 1 103 742,- Kč.
Celá přístavba je zkolaudovaná a slouží svému účelu.