V. ročník vánočního zpívání v kostele sv. Josefa v Úhercích

17.12.2023 se v kostele sv. Josefa v Úhercích uskutečnil V. ročník vánočního zpívání. Dá se mluvit o tom, že v Úhercích vznikla další nová tradice, která obohacuje kulturní život v obci. Je to znát i na návštěvnosti při této akci. V roce 2022 byla účast obyvatel Úherec a okolí 200 lidí a vybralo se do kasičky 5 500 Kč. Letošního ročníku se účastnilo již 260 obyvatel a do kasičky se vybralo 9 556 Kč. Vybrané finanční prostředky pak slouží na úhradu elektřiny při opravách kostela, úhradu pojištění kostela a hlavně na finanční spoluúčast dotace z Ministerstva kultury ČR, z které se hradí opravy kostela. Postup stavebních prací v kostele sv. Josefa je vidět na první pohled.
Zahájení V. ročníku vánočního zpívání provedla Jiřka Cochlarová. Následovaly tři skladby saxofonisty Jaroslava Wisury a 15 vánočních písní a koled v podání pěveckého sboru vedeného paní Janou Vacátkovou složeného z občanů Úherec a okolí. Jen ve sboru bylo 45 účinkujících.
Závěrečné poděkování provedla Jiřka Cochlarová a Vlastimil Blažek.
Organizaci a přípravu akce zajišťovali manželé Hoškovi a Jana Vacátková. Bohaté občerstvení nejvyšší kvality zajistili manželé Karáskovi. Poděkování patří i Nadaci pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích za propůjčení kostela a Mgr. Davidu Melicharovi za ovocný mošt, který se v kostele ohříval. Můžeme se těšit na další ročník v roce 2024.