Velikonoční tvoření s dětmi 2023

V letošním roce Velikonoční tvoření vyšlo na 7. 4. 2023. Začátek akce byl od 14:30 hodin. Vzhledem k tomu, že nebylo venku teplo, většina programu se odehrála na sále Kulturního domu Úherce. Hlavním úkolem byla výroba kraslic, jejich zdobení, malování a barvení vajíček a pro kluky, ale i některé holky, výroba pomlázek. Instruktorem pletení pomlázek byl jako vždy Václav Matoušek a Vlastimil Blažek. I tento rok byl problém s vrbovým proutím, které nějaký dobrák ve velkém předstihu ořezal. Malování vajíček se i tentokrát vydařilo, za což patří dík všem, kteří se na organizaci podíleli a obzvlášť Pavlíně Karáskové, která na organizaci měla největší podíl. A že bylo Pavlínou napečeno jako na vánoce, to se již stalo tradicí. Každé z dětí, které se akce zúčastnilo, dostalo svůj balíček od zajíčka, který jako vždy sponzorovala Obec Úherce.
O Velikonočním pondělí vyrazilo po Úhercích na 30 koledníků od nejmenších po dospěláky. Každý si přišel na své. Vyšupaná děvčata budou celý rok pěkně běhat, koledníci pak domů donesli vajíčka, sladkosti a pomlázku s pentlemi, aby nezapomněli, kolik děvčat vyšupali.