Výsadba ovocného sadu Úherce

Obec Úherce v tomto roce realizovala akci „Výsadba stromů Úherce“ a to za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR. Výsadba proběhla ve dvou lokalitách a to u Malého rybníka a u Velkého rybníka. Celkem bylo vysazeno 83 ovocných stromů v druhové skladbě 21 ks jabloní, 21 ks hrušek, 20 ks slivoní, 15 ks třešní a 6 ks višní. Výsadbu prováděla firma PRAGARD s.r.o. za cenu 249 500,- Kč. Vzhledem k tomu, že na výsadbu byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí ČR 100 % ní dotace, výsadba Obec Úherce nestála ani korunu.
Ovocné sady budou volně přístupné občanům. Z tohoto důvodu apeluji na rodiče dětí, aby dětem vysvětlili, že ovoce se trhá pokud je zralé a pokud někdo stromky poškodí, bude to ke škodě všech.