I. vánoční zpívání v kostele sv. Josefa v Úhercích 2017

V Úhercích a to konkrétně v kostele sv. Josefa možná vzniká nová tradice Vánoční zpívání. První ročník proběhl 17. 12. 2017 od 14 hodin a slavil úspěch. Diváků včetně vystupujících přišlo na 160 a kostel po dlouhé době opět ožil. U zrodu stála Mgr. Jana Hošková, Ing. Vladimír Hošek a Mgr. Jana Vacátková, která nácviky zpívání měla na starost a vlastní zpívání v kostele řídila. Na přípravách se podílelo mnohem více lidí, za což jim patří také poděkování. Vzhledem k tomu, že úhereckých zpěváků nebylo příliš mnoho, byla povolána posila z Plzně. Necháme se překvapit příští rok, zda bude úhereckých zpěváků tolik, aby tuto akci zvládli bez pomoci. V druhé polovině programu sólově zazpívala Monika Mašková za doprovodu Pavla Tomana. Vánoční zpívání bylo přínosem i pro kostel a Nadaci pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích. Nejde jen o sponzorské dary, které nadace akcí získala, ale i o prezentaci své činnosti při rekonstrukci kostela sv. Josefa. Postup prací je vidět hlavně na nových vitrážích oken v podélné lodi kostela.Co říci na závěr. Poděkování patří všem lidem, kteří si udělali v této uspěchané době čas a všem, kteří se na přípravě a realizaci této akce podíleli.