Kostel sv. Josefa v Úhercích – spuštění věžních hodin a oprava oken 2016

V neděli 4. 12. 2016 Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích slavnostně spustila hodiny ve věži kostela. Ke spuštění došlo po více jak 50ti letech. Slavnostní projev pronesl předseda nadace pan Miroslav Píšek, který občanům Úherec a okolí, kterých přišlo kolem 60ti, přiblížil historické události kostela, ale i současné dění. Promluvil o důvodu, proč Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích vznikla a hlavně, co již dokázala a co ještě musí dokázat. Rovněž poděkoval zastupitelům Obce Úherce za nemalou finanční podporu, bez které by to šlo jen ztěžka realizovat.
Po projevu si návštěvníci mohli prohlédnout jak věž kostela s novými hodinami, tak nové vitráže oken v příčné lodi kostela a v apsidě. Zpestřením programu bylo pro návštěvníky pečení topinek na litinovém plátu kamen a podávání horkého moštu.
Do další práce přejeme členům nadace mnoho úspěchů.